O mnie

Nazywam się Paulina Malek i jestem Nutritionist (AfN). Ukończyłam studia licencjackie Health, Nutrition and Exercise na UOB. Stworzyłam tę stronę, aby pomóc klientom w trudnych relacjach z jedzeniem i ciałem. Posiadam wiedzę i umiejętności doradcze, które pomagają klientom w powrocie do zdrowia po zaburzonym jedzeniu, chronicznej diecie i niezadowoleniu z ciała. Do mojej pracy włączam także różne ramy opieki zdrowotnej, takie jak Health at Every Size Ⓡ oraz Intuicyjne odżywianie.

Jedzenie powinno być przyjemnością, a nie powodem do niepokoju lub stresu. Ciała istnieją naturalnie w szerokim zakresie kształtów i rozmiarów. Zamiast walczyć z naturą, będziemy pracować nad zachowaniami i postawami, które wspierają twoje zdrowie, pozwalając twojemu ciału osiedlić się tam, gdzie powinno być. Bez względu na rozmiar, twoje ciało zasługuje na opiekę i szacunek.

Registered Associate Nutritionist z Association for Nutrition

BSc (Hons) Health, Nutrition and exercise, UOB

Applying Intuitive Eating and Non-Diet Approaches in Practice, London Centre for Intuitive Eating

Advanced Counselling Skills London Centre for Intuitive Eating

Nutrition Counselling in Practice, London Centre for Intuitive Eating

My name is Paulina Malek and I am a Nutritionist (AfN). I have completed my BSc degree Health, Nutrition and exercise at UOB. I created this page to help support clients with difficult food and body relations. I have knowladge and counselling skills to support clients in their recovery from disordered eating, chronic dieting, and body dissatisfaction. I also incorporate different health care frameworks into my work, such as Health and Every Size Ⓡ and Intuitive Eating. 

Eating should be pleasurable and not a cause of anxiety or distress. I agree that anyone in the world, regardless of shape, size or fitness, has the right to be viewed as a human being with compassion.

Bodies exist naturally in a wide range of shapes and sizes. Instead of battling nature, we’ll be focusing on habits and actions that help your wellbeing, helping the body to settle where it should be. No matter your size, your body is worthy of being taken care of and respected.